‘Maak plaats voor wilde bloemen’ is het motto van Bloeiend Nieuwegein. Begin maart werden in Batau-Noord drie wilde bloemenweides aangelegd. Doel is meer biodiversiteit en grotere betrokkenheid van buurtbewoners en leerlingen van de omringende basisscholen. De locaties werden bepaald in overleg met wijknetwerk Batau-Noord en Openbaar Domein van de gemeente. Nieuwegein Fonds dacht mee over mogelijkheden van financiering en het oprichten van Stichting Bloeiend Nederland.