Het Nieuwegein Fonds is een onafhankelijk fonds dat als vrijwilligersorganisatie gratis steun geeft aan initiatieven, projecten en organisaties op het brede gebied van onderwijs & educatie, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu en welzijn & gezondheidszorg. Daarbij dient sprake te zijn van maatschappelijk belang, draagvlak en behoefte.

Steun
Wij bieden steun door middel van adviezen, realiseren van verbindingen en afstemming, inspiratiesessies en als het echt nodig blijkt te zijn met geld.

Nieuwegeinse samenleving
Ons doel is het leveren van een bijdrage aan een Nieuwegeinse samenleving waarin het fijn wonen, werken, leren en recreëren is.

Verwerving inkomsten
Het Nieuwegein Fonds verwerft inkomsten uit bijdragen van particulieren, fondsen, bedrijven, andere organisaties en instellingen, evenementen en acties.

Overleg
Het Nieuwegein Fonds heeft overleg met tal van lokale organisaties om tot samenwerking en afstemming van ondersteuning te komen.

Lokale Fondsen Nederland
Daarnaast heeft het Nieuwegein Fonds een samenwerking met de landelijke koepelorganisatie Stichting Lokale Fondsen Nederland. Deze koepelorganisatie van lokale fondsen (inmiddels 64) ondersteunt ons op veel terreinen bv. bij de oprichting, het opstellen van statuten en beleidsplan, PR en marketing en op het gebied van fondsenwerving.

Bestuur
Kijk hier voor de samenstelling. En kijk ook eens naar onze Facebookpagina voor de actuele informatie.


Initiatief c.q. oprichter en voormalig voorzitter : Eric Denneman
Contact, meer informatie en aanmelden voor medewerking: Harry van Egmond (voorzitter)