Het Nieuwegein Fonds onderzoekt hoe de maatschappelijke waarde van initiatieven in Nieuwegein zichtbaar kan worden gemaakt. Een interessante methode daarvoor bleek de door MAEX en CBS ontwikkelde sociale impactmeter. Deze ‘Social Handprint’ geeft de maatschappelijke impact weer in absolute waarden zoals het aantal uur sportles per jaar of het aantal bereikte personen. De ‘social handprint’ geeft ook een indicatie van de financiële waarde per jaar van een organisatie of activiteit. Daarin worden ook indirecte effecten en waarden meegeteld, bijvoorbeeld dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen of dat mantelzorgers worden ontlast door minder bureaucratie. De financiële waarden van initiatieven en bijbehorende maatschappelijke effecten worden berekend op basis van een groot aantal bronnen, waaronder maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s) van vergelijkbare initiatieven. 

Profiel aanmaken in MAEX

Het Nieuwegein Fonds wil initiatieven en organisaties stimuleren gebruik te maken van de sociale impactmeter. Op verzoek begeleiden we u bij het invullen van de vragenlijst over uw werkzaamheden. In termen van MAEX: een profiel aanmaken en zo de ‘social handprint’ van uw activiteiten bepalen. Die sociale handafdruk geeft aan in hoeverre uw organisatie of initiatief bijdraagt aan het behalen van de werelddoelen. Natuurlijk zijn die doelen vertaald naar lokaal niveau, dus samenwerking binnen Nieuwegein of binnen Nederland telt mee voor het werelddoel 17 ‘Partnerschap om doelen te behalen’.

Werken aan werelddoelen in Nieuwegein

Drie door Nieuwegein Fonds begeleidde activiteiten hebben inmiddels een profiel aangemaakt in MAEX.nl. Het zijn Poldermolen Oudegein, Alzheimer Lekstroom en Bloeiend Nieuwegein. Daarnaast staan De Partner en Kleding 4 Nieuwegein in MAEX.

Nieuwegeinse organisaties in MAEX

Het profiel van Alzheimer Lekstroom in het corona-jaar 2020 ziet er als volgt uit:

En na klikken op het groene vlakje voor werelddoel 3 volgt deze uitleg:

Indicatie van de impactwaarde van Alzheimer Lekstroom is € 230.000 per jaar. Dat is een veelvoud van de kosten van deze organisatie.

Nog een voorbeeld. In het profiel van Poldermolen Oudegein voor 2020 is het volgende te lezen:

Uw profiel op MAEX

Benieuwd naar de maatschappelijke waarde van uw organisatie of inititief? U kunt zelf aan de slag op MAEX.nl. Als u wilt dat Nieuwegein Fonds met u meedenkt, kunt u contact opnemen via info@nieuwegeinfonds-nl. We gaan dan samen aan de slag in een ruimte die voldoet aan de corona-maatregelen.