Vogelopvang Utrecht

“Vogelopvang Utrecht” gaat mogelijk naar Nieuwegein (voormalige wielerbaan).

Beheerder Marieke Grin van de Vogelopvang Utrecht …
“De “Vogelopvang Utrecht” in Rotsoord (Hoograven) zit mudvol met oogappels die er liefdevolle zorg ontvangen voordat ze weer mogen uitvliegen. Maar de omstandigheden waarin de veelal vrijwillige medewerkers van de Vogelopvang hun werk moeten uitvoeren zijn niet meer van deze tijd. Kort samengevat: het is er te klein en te vervallen. Inmiddels ligt er een ontwerp voor een nieuw ruimer onderkomen in een groene omgeving, waar de herstelde vogels gemakkelijk kunnen uitvliegen. Als alles meezit kunnen we in maart 2017, voor het volgende broedseizoen, verhuizen,” zegt Grin. De gemeente Utrecht heeft helaas geen geschikte locatie gevonden waar we met de Vogelopvang naartoe konden verhuizen. Maar Nieuwegein bood die mogelijkheid wel: de oude wielerbaan bij Galecop.

Dat is een prachtig groen stuk grond aan de rand van Utrecht, rustig gelegen, waardoor de patiënten in alle rust kunnen herstellen. Dat is nu niet het geval. We zitten hier ingeklemd tussen bedrijven en woningen. Het ‘uitwennen’ van de vogels wordt daardoor bemoeilijkt: herstellende vogels moeten wennen voordat ze definitief uitvliegen, maar in deze omgeving is dat niet ideaal. Ze komen niet in een goede leefomgeving terecht en blijven daarom vaak plakken bij Rotsoord. In Nieuwegein kunnen ze straks meteen de natuur in.”

Bron: AD.

Nieuws … In de bibliotheek De Tweede Verdieping was er vanaf 23 augustus een aantrekkelijke expositie. Daarnaast was er op zaterdag 10 september een speciale ontmoetingsdag op de beoogde locatie de “wielerbaan” in de Galecopperzoom.


Het Nieuwegein Fonds heeft inmiddels met de organisatie contact gehad om samen te verkennen welke ondersteuning mogelijk is. Daarbij is gesproken over hulp op het gebied van het werven van aanvullende gelden zodra en nadat men toezeggingen heeft gekregen van fondsen waarmee men in gesprek is. Inmiddels is er, door bemiddeling van ons, een expositie in de bibliotheek De Tweede Verdieping ingericht.

Meer informatie: Vogelopvang Utrecht.