Scouting Jan van Hoof heeft haar Blokhut op Fort Jutphaas. Een gebouw dat toe is aan vernieuwing, zo heeft Jan van Hoof in overleg met de gemeente vastgesteld.

Er moet dus een nieuwe blokhut komen en het liefst wil Jan van Hoof een ‘eigen’ gebouw hebben. Een gedachte waar ook de gemeente wel iets in ziet.

Een eerste schetsontwerp van het nieuwe onderkomen is er. Maar voor dat het zover is dat er ook echt gebouwd kan worden, moet er nog veel gebeuren, te denken valt aan: het rond krijgen van de financiering, archeologisch onderzoek, bestemmingsplannen wijzigen, enzovoort.

Het Nieuwegeinfonds ondersteunt ScoutingJan van Hoof bij dit enorme avontuur.