Van de Stichting Met Raad en Daad ontvingen wij onderstaand bericht c.q. “quote” …


“Medio 2016 hebben wij contact gezocht met het Nieuwegein Fonds en hen gevraagd ons te helpen onze bekendheid en zichtbaarheid te vergroten.

In de afgelopen maanden hebben wij met veel plezier en waardering met het Nieuwegein Fonds gewerkt. Hierbij waren drie adviseurs van het fonds betrokken.

Zo heeft men voor ons een facebookpagina ontwikkeld en deze in de ondersteuningsperiode bijgehouden, een promo-clip ontwikkeld en ons geholpen met de organisatie van een Themabijeenkomst (naar een idee van het fonds zelf) om zo in contact te komen met mensen en organisaties die dicht bij onze doelgroep staan en hen zo kunnen informeren over onze ondersteuningsmogelijkheden.

Ook heeft men ons met de bibliotheek in contact gebracht waardoor we aldaar een lezing konden geven.

Daarnaast heeft men bemiddeld en geadviseerd in onze contacten met de gemeente met als resultaat dat wij nu zowel met wethouders Adriani en Stekelenburg als met verschillende ambtenaren in gesprek zijn om zo in samenwerking onze doelgroep van dienst te kunnen zijn.

Wij zijn het Nieuwegein Fonds erg erkentelijk voor hun advies en hulp en weten dat we in voorkomende gevallen opnieuw een beroep op hen kunnen doen”.

Paul Kee, voorzitter Stichting Met Raad en Daad.


Meer informatie:

* Algemeen
* Themabijeenkomst