Vereniging EreBloem opgericht

Bewoners van de Dotterbloemstraat en Ereprijs hebben vereniging EreBloem opgericht voor het beheer van hun buurttuin. Ze maken een ‘eetbare pluktuin’ met fruitbomen, bessenstruiken en bloeiende planten, aangevuld met tuintjes waar kinderen zelf iets kunnen planten en zaaien. Als eerste stap van de realisatie de pluktuin worden op zaterdag 29 mei door vrijwilligers een moestuin ingericht en een aantal bessenstruiken geplant. .

Coronaproof editie van Geinbeat op 10 juli

Na een geslaagde 25 editie in 2019, moest Geinbeat vorig jaar worden gecanceld. Dit jaar wordt er gewerkt aan een speciale coronaproof editie van het evenement. Het zal anders worden dan normaal en helaas bestaat er altijd de kans dat Geinbeat ook in 2021 niet door kan gaan. Blokkeer zaterdag 10 juli alvast in uw agenda en houd de sociale media in de gaten!

Campagne ‘Pesten is NIET cool’

Net op tijd om rond 19 april de jaarlijkse ‘Landelijke Dag tegen Pesten’ te kunnen starten, ontvingen Kinderambassadeurs Nieuwgein een bijdrage van Geins Geluk voor hun campagne. Komende tijd kunt u ze tegenkomen op markten en pleinen, waar ze vanuit de ‘fun-bus’ informatie geven over pesten en oplossingen om het tegen te gaan. Elke basisschoolleerling ontvangt het themanummer van de Kinderkrant Nieuwegein. Scholen kunnen Kinderambassadeurs uitnodigen voor een klassengesprek over wat pesten met je doet en wat je er als klas tegen kan ondernemen. Nieuwegein Fonds hielp bij het schrijven van het projectplan voor de campagne.

Zaaitijd voor Bloeiend Nieuwegein

‘Maak plaats voor wilde bloemen’ is het motto van Bloeiend Nieuwegein. Begin maart werden in Batau-Noord drie wilde bloemenweides aangelegd. Doel is meer biodiversiteit en grotere betrokkenheid van buurtbewoners en leerlingen van de omringende basisscholen. De locaties werden bepaald in overleg met wijknetwerk Batau-Noord en Openbaar Domein van de gemeente. Nieuwegein Fonds dacht mee over mogelijkheden van financiering en het oprichten van Stichting Bloeiend Nederland.

Molen maalt weer water

Vrijdag 22 januari heeft Poldermolen Oudegein voor het eerst in tientallen jaren weer water gemalen. Een unieke gebeurtenis, want de 350 jaar oude molen was na zijn verhuizing in 2003 niet meer op het water aangesloten. Dankzij de inzet van de molenaars en andere vrijwilligers, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Nieuwegein en Utrechts Landschap is de molen onlangs aangesloten op het water van het stadspark. Nieuwegein Fonds was betrokken bij het zoeken naar partners, het werven van middelen voor het maken van een documentaire en de oprichting van een stichting en blijft met het nieuwe bestuur meedenken over nieuwe activiteiten.

MAEX Impuls Utrecht

Van 9 tot 16 november 2020 konden initiatieven in de provincie Utrecht een aanvraag indienen voor een MAEX Impuls van VSBfonds. Er kon maximaal 2500 euro worden aangevraagd voor versterking van de organisatie. Totaal was 40.000 euro beschikbaar. Twee organisaties uit Nieuwegein vielen in de prijzen: Poldermolen Oudegein en Bloeiend Nederland.

Meten van impact met MAEX

Het Nieuwegein Fonds onderzoekt hoe de maatschappelijke waarde van initiatieven in Nieuwegein zichtbaar kan worden gemaakt. Een interessante methode daarvoor bleek de door MAEX en CBS ontwikkelde sociale impactmeter. Deze ‘Social Handprint’ geeft de maatschappelijke impact weer in absolute waarden zoals het aantal uur sportles per jaar of het aantal bereikte personen. De ‘social handprint’ geeft ook een indicatie van de financiële waarde per jaar van een organisatie of activiteit. Daarin worden ook indirecte effecten en waarden meegeteld, bijvoorbeeld dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen of dat mantelzorgers worden ontlast door minder bureaucratie. De financiële waarden van initiatieven en…

Beweegplein Batau geopend

Met een feestelijk programma werd het beweegplein Batau in gebruik genomen. Na een enthousiaste presentatie door Lieke van Andrichem en Esther Jansen van SportID was het bestuur van Stichting De Baten meteen gecharmeerd van het idee om de bewoners van Batau een beweegplein te schenken. Tijdens de beursvloer 2019 zocht SportID naar partners om samen te werken en zondag 27 september 2020 kon het beweegplein als afsluiting van een geslaagde nationale sportweek worden geopend. Nieuwegein Fonds dacht mee met het schrijven van een projectplan inclusief begroting, het beoordelen van de offerte en het zoeken naar financiële bronnen om de schenking…

Symposium Nieuwegein Fonds

Donderdag 24 september presenteerde het bestuur van het Nieuwegein Fonds aan genodigden de nieuw in gezette koers en de gekozen methode om maatschappelijke impact van activiteiten of organisaties te meten.

Festival We doen het samen!

Het wordt een online festival dit jaar met 23 presentaties op 5 september en een serie online workshops op 8, 9 en 10 september. Boeiende sprekers inspireren u met hun verhalen. Van crowdfunding tot impact maken en buurtbudgetten, u kunt kiezen uit tientallen online workshops die u bijspijkeren of eye-openers en praktische handvatten geven. De Lancering van de Ella Vogelaar Academie voor gemeenschapskracht vindt plaats op 5 september om 10.00 uur. Deelname is gratis. Kijk hier voor het volledige Programma.

Ella Vogelaar Academie

Lancering Tijdens het ‘We doen het samen! Festival’ op 5 september wordt de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht gelanceerd. De Ella Vogelaar Academie is een kennis- en leernetwerk voor iedereen die iets wil betekenen voor zijn of haar eigen omgeving en wil bijdragen aan nieuwe samenlevingsprincipes. De Ella Vogelaar Academie is er voor bewoners(initiatieven), coaches, bestuurders, politici, ambtenaren, docenten, wetenschappers en andere geïnteresseerden. Publieke dialoog De Vogelaar Academie is een vervolg op de 1e (2018) en 2e (2019) nationale dialogen over gemeenschapskracht die zijn gehouden in Utrecht en Amersfoort. Het was Ella Vogelaar die op basis van alle input uit die en…

Beleidsplan 2020-2023

Nieuwegein Fonds voor maatschappelijke impact, is de trotse titel van het beleidsplan voor de komende 4 jaar. De afgelopen beleidsperiode 2018-2020 heeft het Nieuwegein Fonds zich ontwikkeld tot faciliterende instelling die maatschappelijke initiatieven adviseert en verbindt met kennis, inzet en netwerk en meedenkt over het werven van middelen. Het communiceren en uitbouwen van deze positionering en waarden is de belangrijkste communicatiedoelstelling van de beleidsperiode 2020 – 2023.  Het beleid voor de periode 2020-2023 is gebaseerd op drie speerpunten: positioneren van het Nieuwegein Fonds als professionele adviesorganisatie adviseren en maatschappelijke waarde bepalen waarborgen van de continuïteit van de stichting en haar inzet De speerpunten…

Beweegplein Batau

Stichting De Baten is in november 2019 samen met SportID Nieuwegein gestart met de ontwikkeling van een Beweegplein Batau in de nabijheid van sportzaal De Waterlelie en de scholen Prinses Margriet en De Veldrakker. Nieuwegein Fonds werkte mee aan het werven van fondsen voor de realisatie van het Beweegplein. Begin mei ontving SportID groen licht op een aanvraag bij Geins Geluk, waarmee de dekking van de kosten compleet is. Beweegplein Batau is geschikt voor zelfstandig gebruik, maar kan ook door sport- en beweeggroepen of door de omliggende scholen gebruikt worden. Het beweegplein komt te liggen aan één van de vele…

Nieuwe website Nieuwegein Fonds

In 2016 startte het Nieuwegein Fonds met veel tamtam: een persbericht in lokale bladen, een website, Facebook en Twitter. Daarnaast verspreiden we flyers en zijn we vaak aanwezig bij netwerkbijeenkomsten en buurtactiviteiten in Nieuwegein. Na een paar jaar bleek vooral de website te voldoen als communicatiemiddel op internet. In januari 2020 is de website opnieuw opgebouwd met drie hoofddoelen: actuele informatie geven over onze organisatie en onze activiteiten verantwoording afleggen van ons werk fondsenwerving

Beursvloer matches

Elk jaar is Nieuwegein Fonds present op de Beursvloer Nieuwegein, georganiseerd door Samen voor Nieuwegein. Nieuwe matches Beursvloer 2019 De Ruilfabriek Dorpshuis Vreeswijk Werkgroep Rundu SportID Verslagen van de matches Beursvloer 2018: Actieplan Nieuwegein Sociaal Jubileum fotogroep Fotogein

Raad van Toezicht

In de loop van 2019 heeft Nieuwegein Fonds zich beraden op de bestuurlijke samenstelling. Gezien de geringe financiële activiteiten was een tweelagige bestuursstructuur nogal topzwaar. Besloten werd om de Raad van Toezicht op te heffen en de volledige verantwoording in handen te leggen van het bestuur.