Beweegplein Batau

Stichting De Baten is in november 2019 samen met SportID Nieuwegein gestart met de ontwikkeling van een Beweegplein Batau in de nabijheid van sportzaal De Waterlelie en de scholen Prinses Margriet en De Veldrakker. Nieuwegein Fonds werkte mee aan het werven van fondsen voor de realisatie van het Beweegplein. Begin mei ontving SportID groen licht op een aanvraag bij Geins Geluk, waarmee de dekking van de kosten compleet is. Beweegplein Batau is geschikt voor zelfstandig gebruik, maar kan ook door sport- en beweeggroepen of door de omliggende scholen gebruikt worden. Het beweegplein komt te liggen aan één van de vele…

Nieuwe website Nieuwegein Fonds

In 2016 startte het Nieuwegein Fonds met veel tamtam: een persbericht in lokale bladen, een website, Facebook en Twitter. Daarnaast verspreiden we flyers en zijn we vaak aanwezig bij netwerkbijeenkomsten en buurtactiviteiten in Nieuwegein. Na een paar jaar bleek vooral de website te voldoen als communicatiemiddel op internet. In januari 2020 is de website opnieuw opgebouwd met drie hoofddoelen: actuele informatie geven over onze organisatie en onze activiteiten verantwoording afleggen van ons werk fondsenwerving

Beursvloer matches

Elk jaar is Nieuwegein Fonds present op de Beursvloer Nieuwegein, georganiseerd door Samen voor Nieuwegein. Nieuwe matches Beursvloer 2019 De Ruilfabriek Dorpshuis Vreeswijk Werkgroep Rundu SportID Verslagen van de matches Beursvloer 2018: Actieplan Nieuwegein Sociaal Jubileum fotogroep Fotogein

Raad van Toezicht

In de loop van 2019 heeft Nieuwegein Fonds zich beraden op de bestuurlijke samenstelling. Gezien de geringe financiële activiteiten was een tweelagige bestuursstructuur nogal topzwaar. Besloten werd om de Raad van Toezicht op te heffen en de volledige verantwoording in handen te leggen van het bestuur.