Op onze home-page staat aangegeven wat het NGF in grote lijnen doet: wij adviseren en doen dat gratis. Hoe gaat dat in z’n werk?

Advisering

Wij worden benaderd door organisaties van uiteenlopende aard. Soms bestaan zij al heel lang, soms is het een recent initiatief van een paar mensen die samen hun buurt willen verfraaien.

In alle gevallen gaan wij met hen in gesprek om een goed idee te krijgen wat de vraag precies is. Dit omdat het plezierig is om, helemaal aan het begin, met elkaar helder te krijgen of en hoe wij kunnen ondersteunen en, niet onbelangrijk, wat zowel de doorlooptijd. Als ook de benodigde inzet zal zijn.

Als we helder hebben met elkaar wat er moet gaan geburen, dan zoeken wij er de juiste adviseur bij.

Financiële steun

Wij helpen graag met het zoeken naar financiële middelen voor uw initiatief. Soms kunnen we dat zelf, soms verwijzen we u naar derden zoals ‘Voor je buurt’ (www.voorjebuurt.nl). Zij zijn experts in crowdfunding.

Wij, het NGF, beschikken niet over een groot financieel fonds. Wel gaan we de komende jaren proberen om sponsors te vinden. Sponsors die via ons, een bijdrage aan de stad willen leveren. Maar als gezegd, daar gaan we de komende jaren (2018 – 2020) aan werken.

En op de kortere termijn organiseren we een fundraiser voor onszelf: het NGF Golf toernooi.

Workshops

Uit een onderzoekje dat we hebben gedaan, is gebleken dat er behoefte is aan het vergroten van kennis bij de besturen van stichtingen en verenigingen. Daarom hebben we een aantal workshops ontwikkeld op het gebied van Communicatie, vrijwilligersbeleid, ‘het zijn van bestuurslid’. En we werken nog aan een paar workshops op het gebied van financiën (begroten en verslagleggen, meerjaren-begrotingen) en ook aan een workshop op het gebied van ethiek (governance).

Voor het geven van workshops maken wij gebruik van accommodaties van buurt- en wijkinitiatieven. Zij vragen ons daarvoor een kleine financiële bijdrage. Dat betekent dat wij u vragen om daaraan bij te dragen.

En verder

U kunt meer over onze plannenvinden op de pagina Belangrijke documenten. En over onze organisatie leert u meer op de pagina met dezelfde naam: onze organisatie.

 

En kijk ook regelmatig in onze agenda! Daar kunt u onder meer vinden wanneer er workshops zijn gepland.