Op onze home-page staat aangegeven wat het NGF in grote lijnen doet: wij adviseren en doen dat gratis. Hoe gaat dat in z’n werk?

Advisering

Wij worden benaderd door organisaties van uiteenlopende aard. Soms bestaan zij al heel lang, soms is het een recent initiatief van een paar mensen die samen hun buurt willen verfraaien.

In alle gevallen gaan wij met hen in gesprek om een goed idee te krijgen wat de vraag precies is. Dit omdat het plezierig is om, helemaal aan het begin, met elkaar helder te krijgen of en hoe wij kunnen ondersteunen en wat zowel de doorlooptijd en de benodigde inzet zal zijn.

Als we helder hebben met elkaar wat er moet gebeuren, zoeken wij er de juiste adviseur bij.

Financiële steun

Wij helpen graag met het zoeken naar financiële middelen voor uw initiatief. Soms kunnen we dat zelf, soms verwijzen we u naar derden zoals ‘Voor je buurt’ (www.voorjebuurt.nl). Zij zijn experts in crowdfunding.

Ondanks het woord ‘fonds’ in de naam, beschikt het NGF (nog) niet over een financieel fonds. Wel proberen we de komende jaren (2018–2020) om sponsors te vinden. Sponsors die via ons, een bijdrage aan de stad willen leveren.

En verder

U kunt meer over onze plannenvinden op de pagina Belangrijke documenten. En over onze organisatie leert u meer op de pagina met dezelfde naam: Onze organisatie.