Mooie opkomst bij officiële presentatie Nieuwegein Fonds.

Op 22 september jl. vond de officiële presentatie plaats van de Stichting Nieuwegein Fonds bij Galecop Golf. “Het begon allemaal zes maanden geleden met de introductie van een Facebookpagina om het burgerinitiatief het Nieuwegein Fonds onder de aandacht te brengen. Sindsdien is de bal gaan rollen,” vertelt voorzitter Eric Denneman. Veel genodigden gaven gehoor aan de uitnodiging. Tijdens de presentatie vertelde Eric Denneman het verhaal vanaf de start tot nu en presenteerde hij trots de promotiefilm waarin onder andere de verschillende projecten, die nu al ondersteund worden, naar voren kwamen.

Momenteel steunt het Nieuwegein Fonds al een aantal organisaties: Alzheimer Nederland afdeling Lekstroom, Mooi Afrika, Met Raad en Daad, Vogelopvang en The Partner. Kijk bij Projecten voor meer informatie over onze ondersteuning van deze organisaties.

Benefiet Golfevenement
Voorafgaande aan de officiële presentatie werd er een benefiet golfevenement georganiseerd. Deze middag konden mensen deelnemen aan een golfclinic of aan de wedstrijd. Dit in het kader van sportstimulering en de Nationale Sportweek. Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door Sport ID Nieuwegein en Galecop Golf. Een gedeelte van de opbrengst van het benefiet golftoernooi komt ten goede aan het Nieuwegein Fonds.

“Het was een zeer geslaagde dag!”

 

SONY DSC

Eerst een beetje oefenen, fotograaf stond daar met gevaar voor eigen leven

SONY DSC