In 2016 startte het Nieuwegein Fonds met veel tamtam: een persbericht in lokale bladen, een website, Facebook en Twitter. Daarnaast verspreiden we flyers en zijn we vaak aanwezig bij netwerkbijeenkomsten en buurtactiviteiten in Nieuwegein.

Na een paar jaar bleek vooral de website te voldoen als communicatiemiddel op internet. In januari 2020 is de website opnieuw opgebouwd met drie hoofddoelen:

  • actuele informatie geven over onze organisatie en onze activiteiten
  • verantwoording afleggen van ons werk
  • fondsenwerving
Logo Nieuwegein Fonds