Er staat weer € 50.000 klaar voor initiatieven uit de provincie Utrecht. De aanvraagperiode loopt van dinsdag 11 tot en met dinsdag 18 oktober. Op 4 oktober om 15:00 uur organiseren MAEX, VSBfonds en K.F. Hein Fonds een digitale MeetUp over de Impuls voor initiatieven uit Utrecht. Tijdens deze meeting wordt de aanvraagprocedure toegelicht en kun je als initiatief je persoonlijke vragen stellen. 

Vanaf maandag 17 oktober tot en met donderdag 20 oktober kunnen aanvragen worden ingediend voor de Impuls Armoedebestrijding, waarvoor de fondsen € 73.000 beschikbaar stellen. Op maandag 10 oktober om 16:00 uur organiseert MAEX een digitale MeetUp over de Impuls voor initiatieven. 

Vanaf dinsdag 1 november tot en met dinsdag 8 november kun je een aanvraag indienen voor de MAEX Impuls Voedsel. De aanvraag moet dan ingaan op het duurzaam versterken en professionaliseren van de organisatiekracht. Op dinsdag 25 oktober om 15:00 uur organiseren MAEX en Univé Buurtfonds een digitale MeetUp over deze impuls, waarvoor € 50.000 beschikbaar is.