Zowel particulieren als bedrijven steunen financieel tal van maatschappelijke initiatieven en goede doelen. Sommigen doen dit heel gericht en kiezen een specifiek initiatief en doel; anderen willen wel steunen maar kunnen/willen geen specifieke keuze maken.

Geldt dit ook voor u(w bedrijf)? Kies dan voor het Nieuwegein Fonds want daar waar nodig wil het Nieuwegein Fonds ook financieel steunen.

Met uw donatie als particulier of bedrijf aan het Nieuwegein Fonds weet u zeker dat uw donatie ten goede komt aan een mooi maatschappelijk initiatief vanuit Nieuwegein. Het Nieuwegein Fonds ondersteunt initiatieven op het 7 gebied van onderwijs & educatie, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu en welzijn & gezondheidszorg.

Steun ons daarom en draag zo een steentje bij aan een mooier en maatschappelijk betrokken Nieuwegein.

Uw donatie is van harte welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL07 RABO 0313 6662 10 t.n.v. Stichting Nieuwegein Fonds.

Tip … u kunt ook ten behoeve van met Nieuwegein Fonds een fondsenwervende actie starten. Kijk eens voor tips en voorbeelden op een speciale facebookpagina.

Namens de initiatiefnemers vast erg bedankt!