Bij een initiatief kan het zijn dat er geld nodig is. Het kan een nieuw of bestaand initiatief zijn maar ook om jouw organisatie (nog) beter in staat te stellen de gewenste maatschappelijke resultaten te behalen. Contributies en (afnemende) subsidies en donaties bv. zijn immers niet altijd toereikend meer.

Je als initiatiefnemer of organisatie zo goed mogelijk (financieel) zelf te kunnen bedruipen (zelffinanciering) om zo onafhankelijker te kunnen functioneren verdient de voorkeur.

De voordelen op een rij …
* Minder afhankelijkheid van bv. contributies, subsidies en donaties.
* Meer financiële armslag door extra inkomsten.
* Zelffinanciering kan de organisatie in de gelegenheid stellen haar activiteiten uit te breiden en dus meer maatschappelijke impact te realiseren.
* Grotere zichtbaarheid van de organisatie, bijvoorbeeld naar nieuwe doelgroepen. Zo kan het verkopen van diensten en producten of het aangaan van een alliantie met een bedrijf de naamsbekendheid vergroten.
* Klanten die producten of diensten afnemen zijn potentiële nieuwe donateurs en kunnen op deze manier het draagvlak voor de organisatie vergroten.
* De organisatie gaat beter presteren en wordt ondernemender door het verkopen van producten en diensten of samenwerking met bedrijven. Door de marktplaats te betreden, ontwikkelt de organisatie nieuwe kennis en vaardigheden.
* Grotere financiële flexibiliteit, door de beschikking over ongebonden, vrij besteedbaar geld.

Er zijn tal van mogelijkheden om aan meer inkomsten te komen. Door nieuw geld te vergaren en/of door besparingen. En dat gaat verder dan de gebruikelijke en traditionele fondsenwerving!

 

Kijk eens naar wat mogelijkheden via …
Derde Geldstromen
Tool Clubkasspekken
* Speciale Facebookpagina