Met uw bijdrage aan Nieuwegein Fonds maakt u ons werk mogelijk. De basiskosten voor de organisatie zijn miniem: website, administratie en vergaderkosten (zie jaarverslagen). De medewerkers zetten zich gratis in. Op deze pagina leert u hoe u ons financieel kunt steunen. Wil u zich op andere manier inzetten voor onze organisatie, dan vindt u hier meer informatie over onze werkwijze.

Geld overmaken

Wilt u het NGF of een van de lopende activiteiten steunen? U kunt een donatie aan stichting Nieuwegein Fonds direct overmaken op
rekeningnummer NL07 RABO 0313 6662 10 t.n.v. Stichting Nieuwegein Fonds te Nieuwegein. Vermeld of u een bepaald project of buurtinitiatief wilt steunen of een algemene bijdrage wilt geven aan het Nieuwegein Fonds.

ANBI

De belastingdienst heeft stichting Nieuwegein Fonds aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Dit kan fiscaal voordeel bieden bij schenkingen. Meer informatie vindt u op onze ANBI-pagina.

Factuur voor uw donatie

Wilt u een factuur ontvangen voor uw donatie? Stuur dan een mail met de volgende gegevens naar info@nieuwegeinfonds.nl: 

  • uw naam
  • uw bedrijf of organisatie
  • vestigingsadres
  • uw mailadres 
  • het bedrag dat u wilt schenken