Het Nieuwegein Fonds onderzoekt hoe de maatschappelijke waarde van initiatieven in Nieuwegein zichtbaar kan worden gemaakt. Een interessante methode daarvoor bleek de door MAEX en CBS ontwikkelde sociale impactmeter. Deze ‘Social Handprint’ geeft de maatschappelijke impact weer in absolute waarden zoals het aantal uur sportles per jaar of het aantal bereikte personen. De ‘social handprint’ geeft ook een indicatie van de financiële waarde per jaar van een organisatie of activiteit. Daarin worden ook indirecte effecten en waarden meegeteld, bijvoorbeeld dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen of dat mantelzorgers worden ontlast door minder bureaucratie. De financiële waarden van initiatieven en bijbehorende maatschappelijke effecten worden berekend op basis van een groot aantal bronnen, waaronder maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s) van vergelijkbare initiatieven. 

Lees verder bij Wat is de maatschappelijke waarde van uw initiatief?