Een van de manieren waarop het Nieuwegein Fonds kennis overdraagt is door middel van workshops. Een beschrijving van het aanbod vindt u hieronder. Voor de planning en lokatie van onze workshops, verwijzen we graag naar onze kalender.

De volgende workshops bieden we aan:

Marketing en communicatie

Marketing is zoiets als: alle activiteiten die een organisatie uitvoert om haar diensten te verkopen. En waarom is dat van belang voor een vereniging of stichting?

Besteed een paar uur om op die vraag een antwoord te krijgen en met een aanzet tot een eigen communicatieplan de deur uit te gaan!

Vrijwilligersbeleid

Van het werven van vrijwilligers tot het afscheid nemen van een vrijwilliger. Voor veel organisaties iets wat gewoon gebeurt. Maar zou het niet beter zijn er over na te denken en er ‘beleid’ voor te ontwikkelen.

Wat komt er kijken bij ‘vrijwilligersbeleid’? Hoor er meer over tijdens deze workshop.

 Bestuurder zijn: wat betekent dat voor mij?

Je voelt je gevleid want je bent gevraagd om bestuurder te worden van vereniging X of stichting Y. Maar na een paar maanden blijkt het toch iets minder leuk dan gedacht en krijg je minde voor elkaar dan je had gehoopt.

Je stelt je de vraag: ligt het aan mij of zijn zij, de andere bestuursleden, de oorzaak van de problemen. Lastige vragen waarmee we je graag helpen!

Financiën: begroten en verslagleggen (in ontwikkeling)

De begroting is de financiële ‘vertaling’ van het beleid. Dus kan het eigenlijk niet lastig zijn, zou je zeggen. Maar in de praktijk……

Kom langs en krijg suggesties en ideeën die je helpen om als penningmeester de boel bij elkaar te houden. Overigens is het ook voor anderen, bestuursleden die geen penningmeester zijn, een leerzame avond.

Financiën: meerjaren-begrotingen(in ontwikkeling)

Het balanceren van de korte en de langere termijn, ofwel ruimte creëren voor dat wat over 5 jaar aan de orde is versus alle ‘leuke dingen’ die we morgen willen.

Ook hier is de rol van de penningmeester vaak die van het ‘geweten’ van de organisatie.

Good governance: wat is dat? (in ontwikkeling)

We kennen allemaal de verhalen over ‘de penningmeester die er met de kas vandoor ging’. En het kan ook niemand zijn ontgaan dat ook NOC/NSF heeft besloten dat besturen van sportverenigingen een meldingsplicht hebben in het kader van seksueel ongewenst gedrag.

Allemaal zaken waarvan je hoopt dat ze nooit op je pad zullen komen. Maar is het nu juist niet de rol van het bestuur om meer te doen dan hopen?

Wat kun je doen om te voorkomen dat er narigheid ontstaat. En wat is daarbij je verantwoordelijkheid en wat als het toch mis gaat?