Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot een lid van het bestuur. De contact-informatie vindt u hier:

Harry van Egmond
Voorzitter
Care Vosmearhove 5 3438 HR Nieuwegein
Telefoon: 06 – 4114 9187
harry.vanegmond@nieuwegeinfonds.nl

Harry Troelstra
Projecten & Adviseursbegeleiding
Telefoon: 06 – 3960 7574
harry.troelstra@nieuwegeinfonds.nl

Evert van Linge
Penningmeester
Telefoon: 06 – 5320 2835
evert.vanlinge@nieuwegeinfonds.nl