Voor het eerst in hun 5-jarig bestaan nam het koor Cantare Nieuwegein deel aan een korenfestival. Ze traden met succes op tijdens het Fulco’s Vocaal Festival in IJsselstein. De zaal van het oude gemeentehuis zat bomvol en het publiek reageerde enthousiast.

Het gemengd koor Cantare bestaat uit een twintigtal enthousiaste zangers, die onder de professionele begeleiding professionele dirigent Michel de Valk iedere dinsdagmiddag oefenen in De Partner.

Nieuwegein Fonds hielp het bestuur van Cantare op weg bij het aanvragen van een bijdrage van cultuurfondsen om hun deelname aan het festival te bekostigen.