Net op tijd om rond 19 april de jaarlijkse ‘Landelijke Dag tegen Pesten’ te kunnen starten, ontvingen Kinderambassadeurs Nieuwgein een bijdrage van Geins Geluk voor hun campagne. Komende tijd kunt u ze tegenkomen op markten en pleinen, waar ze vanuit de ‘fun-bus’ informatie geven over pesten en oplossingen om het tegen te gaan.

Elke basisschoolleerling ontvangt het themanummer van de Kinderkrant Nieuwegein. Scholen kunnen Kinderambassadeurs uitnodigen voor een klassengesprek over wat pesten met je doet en wat je er als klas tegen kan ondernemen.

Nieuwegein Fonds hielp bij het schrijven van het projectplan voor de campagne.