Ik heb in het verleden als organisatieadviseur en interim manager gewerkt, zowel hier in Nederland als in het buitenland.

Na mijn terugkomst in Nederland ben ik, ondermeer via het Nieuwegein Fonds, betrokken geraakt bij verenigingen en stichtingen die van Nieuwegein (en Nederland) een betere plek willen maken om te leven. 

Harry Troelstra, voorzitter

Marjan Vernooy, secretaris

Rode draad in mijn leven is de inzet van nieuwe technologieën voor innovatie van onderwijs en onderzoek. Na mijn promotie-onderzoek in de biochemie was ik leraar, Chief Information Officer en programmamanager in nationale en internationale projecten.

Om binding te houden met mijn woonplaats doe ik vrijwilligerswerk in Nieuwegein, vooral in de cultuursector. Via het Nieuwegein Fonds zet ik graag mijn kennis en ervaring in om anderen te helpen met het organiseren van activiteiten die het leven in Nieuwegein verrijken.

Evert van Linge, penningmeester

Ik ben een gepensioneerd bedrijfskundige en bedrijfseconoom.

In mijn werkzame leven heb ik onder andere gewerkt als leraar, organisatie adviseur, vakbondsbestuurder en wethouder hier in Nieuwegein. Ik ben voorzitter van stichting Met Raad en Daad. Verder ben ik getrouwd en onze beide kinderen zijn inmiddels zelfstandig. 

Nu wil ik als vrijwilliger Nieuwegeinse initiatieven helpen die onze stad mooier en leuker maken. 

Harry van Egmond, fondsenwerving

Mijn opleiding heb ik genoten in mijn geboortestad Amsterdam: fysische chemie, gevolgd door bedrijfskunde, marketing en verkoop. Ik ben werkzaam geweest in marktonderzoek, tijdschriften, levensmiddelen, opleiding en training, energie, sociale zekerheid en ICT. De focus in mijn werkzaamheden is altijd gericht op strategie en building better business; van ontwikkeling tot business proces redesign.

Mijn motivatie om actief te zijn met het Nieuwegein Fonds is de mogelijkheid om maatschappelijke initiatieven te begeleiden en tot een gewenst resultaat te brengen met de kennis en ervaring die ik in het bedrijfsleven heb opgebouwd.