Nieuwegein Fonds voor maatschappelijke impact, is de trotse titel van het beleidsplan voor de komende 4 jaar. De afgelopen beleidsperiode 2018-2020 heeft het Nieuwegein Fonds zich ontwikkeld tot faciliterende instelling die maatschappelijke initiatieven adviseert en verbindt met kennis, inzet en netwerk en meedenkt over het werven van middelen. Het communiceren en uitbouwen van deze positionering en waarden is de belangrijkste communicatiedoelstelling van de beleidsperiode 2020 – 2023. 

Het beleid voor de periode 2020-2023 is gebaseerd op drie speerpunten:

  • positioneren van het Nieuwegein Fonds als professionele adviesorganisatie
  • adviseren en maatschappelijke waarde bepalen
  • waarborgen van de continuïteit van de stichting en haar inzet

De speerpunten zijn zo gekozen dat zij elkaar versterken en daarmee de inzet van het Nieuwegein Fonds transparant en doeltreffend maken.

U kunt het beleidsplan vinden op de pagina met documenten.

woordenwolk NGF