Om duidelijk te maken wie we zijn en waar we voor staan, verwijzen we graag naar een aantal documenten:

Onze statuten

NGF Statuten 2019

Strategie en beleid

NGF Beleidsplan 2020-2023

NGF Beleidsplan 2018-2020

Jaarverslagen en begrotingen

NGF jaarverslag 2023

NGF jaarverslag 2022 en Begroting 2023

NGF jaarverslag 2021 en Begroting 2022

NGF jaarverslag 2020 en Begroting 2021

NGF jaarverslag 2019 en Begroting 2020

NGF jaarverslag 2018 en Begroting 2019

NGF jaarverslag 2017

Algemene voorwaarden

NGF Algemene Voorwaarden