Welkom op de web-site van het Nieuwegein Fonds!

Het Nieuwegein Fonds (NGF) is een onafhankelijk fonds dat als vrijwilligersorganisatie gratis steun geeft aan initiatieven, projecten en organisaties op het brede gebied van onderwijs& educatie, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieuen welzijn & gezondheidszorg. Daarbij dient sprake te zijn van maatschappelijk belang, draagvlak en behoefte. 
Wij bieden steun door middel van adviezen, realiseren van verbindingen en afstemming, workshops en als het echt nodig blijkt te zijn met geld. 

Ons doel is het leveren van een bijdrage aan een Nieuwegeinse samenleving waarin het fijn wonen, werken, leren en recreëren is.

 Het Nieuwegein Fonds verwerft inkomsten uit bijdragen van particulieren, fondsen, bedrijven, andere organisaties en instellingen, evenementen en acties.