Welkom op de website van het Nieuwegein Fonds!

Het Nieuwegein Fonds (NGF) is een onafhankelijk vrijwilligersorganisatie die gratis steun geeft aan initiatieven, projecten en organisaties met maatschappelijk belang op het brede gebied van onderwijs& educatie, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu en welzijn & gezondheidszorg.  
Wij bieden steun door middel van adviezen, het realiseren van verbindingen en afstemming, workshops en wij helpen u zoeken naar geld. 

Ons doel is het leveren van een bijdrage aan een Nieuwegeinse samenleving waarin het fijn wonen, werken, leren en recreëren is.

 Het Nieuwegein Fonds verwerft inkomsten uit bijdragen van particulieren, fondsen, bedrijven, andere organisaties en instellingen, evenementen en acties.